Menu

Het Raster meer info

VZW Het Raster

De werken voor vzw De Schakel omvatten het samenvoegen en verbouwen van twee bestaande kantoorgebouwen tot één kantoorgebouw. Daarbij zullen twee trappen worden uitgebroken en vervangen door één rechte steektrap. De twee gebouwen omvatten een hoekpand, gelegen aan de hoek met de Cyriel Buyssestraat en de Boomsesteenweg. Het hoekpand huisvest de kantoren van VZW Het Raster, een van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme.

De benedenverdieping krijgt een publieke functie: hier worden onder andere een gespecialiseerde Autisme bibliotheek en enkele gespreksruimtes ondergebracht. Met een simpele en slimme verdeling creëren we een open sfeer, opgefleurd met verschillende tinten uit het kleurrijke logo. Op de verdiepingen bevinden zich kantoren.

Aan de gevels van de gebouwen wordt vrijwel niet geraakt. De wijzigingen beperken zich tot een kleine aanpassing aan de voorgevel, waarbij de glaspartij op de benedenverdieping aan de kant van de Boomsesteenweg wordt uitgebreid en over de twee panden wordt doorgetrokken. Ook de toegang tot de panden wordt aangepast, zodat de publieke functies op de benedenverdieping nog beter aansluiten op het openbaar domein.

 

bekijk alle projecten in