Menu

Zorgcampus Waregem meer info

Zorgcampus Waregem: WZC De Meers en Serviceflats de Varent

Zorgcampus Waregem is een grootschalig project waarin vier bestaande instellingen werden samengebracht. Dit grootschalige project werd uitgevoerd in drie fases, verspreid over een periode van 11 jaar (2000-2011). Eerst werd er een nieuwbouwrustoord opgericht dat verbonden bleef met het bestaande rustoord. Daarnaast werd “De Varent” gebouwd, een  project met 63 nieuwbouwserviceflats.  In de jaren daarna werd het bestaande rustoord verbouwd. Ten slotte werd het rustoord verder uitgebreid met een vleugel waarin ook zorgflats werden voorzien. In die laatste fase kreeg ook de OCMW-administratie een nieuw onderkomen.

Tijdens het ontwerp van het masterplan werd rekening gehouden met het stadscentrum van Waregem en de intercommunale Leiedal . Een tweede stedenbouwkundige uitdaging bestond erin om op de helft van de vorige oppervlakte evenveel bewoners te huisvesten als voordien. Door te werken met hogere en compactere volumes verhoogden we niet alleen de dichtheid, maar verbeterden we ook de leefbaarheid. De zorgcampus voelt daardoor aan als een kleine stad.

 

bekijk alle projecten in ,