Menu

Persbericht meer info

Building together!

Persbericht: Assar Architects + LLOX

Sinds 1985 is de belangrijkste missie van ASSAR ARCHITECTS het bieden van een kwaliteitsvolle service met een zeer hoog technisch niveau. Dit resulteert in elegante, ecologische, evenwichtige en huiselijke gebouwen met een grote duurzaamheid en eenvoudig onderhoud. Het streven naar uitmuntendheid vertaalt zich in betrouwbaarheid, in complementariteit van gespecialiseerde teams en in beheersing van geavanceerde technieken. Deze 3 karakteristieken vormen het DNA van ASSAR ARCHITECTS. Om bijkomende competenties te verwerven heeft het architectenbureau zich altijd ontwikkeld rond multidisciplinaire teams. Dit heeft ASSAR toegelaten haar klanten steeds deskundigheid aan te bieden in de verschillende aspecten van het bouwen zoals architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, interieur design, haalbaarheidsstudies, coördinatie van het studiewerk en veiligheids-en gezondheidscoördinatie. Bij aanvang van elk project zoekt het team de noden en wensen van haar klanten maximaal te begrijpen en ondersteunt zij henom de gestelde doelen te bereiken.

 

LLOX architecten, opgericht in 1967 door Louis Luyten, heeft zich eveneens ontwikkeld rond gespecialiseerde architecten en ingenieurs. Het architectenbureau uit Antwerpen, voornamelijk actief in de gezondheidszorg,  ontwerpt voor haar klanten gebouwen met creatieve en vernieuwende architectuur. Voor LLOX architecten is architectuur een zoektocht naar een evenwicht tussen verleden en toekomst, tussen technische en technologische ontwikkelingen en het welzijn en de beleving van de bewoners. Architectuur mag provoceren maar met respect voor de noden en wensen van de klant en in verhouding met de aangrenzende omgeving. Architectuur staat ook steeds ten dienste van kwaliteit.

 

Het is deze gedeelde en complementaire visie over architectuur die beide bureaus hebben gedreven om hun krachten te bundelen. Het samenbrengen van de deskundigheid van ASSAR en LLOX is een onmiskenbare troef voor deze nieuwe associatie (en hun toekomstige klanten). Door kennisdeling en kruisbestuiving zullen de competenties verder worden uitgebouwd. Ook zal de groep ASSAR – LLOX, als één van de enige architectenbureaus, vertegenwoordigd zijn op het volledige grondgebied van België en Luxemburg.